English German Polish

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu, która jest wydawana w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez Specjalne Strefy Ekonomiczne. Tereny inwestycyjne miasta Turek administracyjnie włączone są do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.


5 kroków do uzyskania wsparcia
Proces składania wniosku jest krótki i płynny. Decyzja o wsparciu może być wydana już miesiąc po złożeniu wniosku.łsse
ŁSSE obejmuje:

 • obszar woj. łódzkiego – powiaty:
 • część zachodnia woj. mazowieckiego – powiaty:
 • część wschodnia woj. wielkopolskiego – powiaty: 
Pomoc publiczna dla miasta Turek:
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla malych firm
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich firm
 • 25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych firm
Jakie wsparcie można uzyskać na inwestycję?
Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu w Polsce centralnej (na gruntach publicznych lub prywatnych).


Z jakiego tytułu przyznawana jest pomoc publiczna?
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy. 


Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?
 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa
Jakie rodzaje działalności są wspierane?
 • Produkcja
 • BPO/SSC/IT
 • B+R 
Na jaki okres wydawana jest decyzja o wsparciu?
Decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji.


Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.


Kryteria ilościowe
Minimalna wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść, aby skorzystać z ulgi:

 • 200 000 zl - mikro firmy
 • 500 000 zł - małe firmy
 • 2 000 000 zł - średnie firmy
 • 10 000 000 zł - duże firmy
Kryteria jakościowe:

Dla przemysłu:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wyspecjalizowane miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem
Dla działalności usługowej:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Centra nowoczesnych usług dla biznesu
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wysokopłatne miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem
Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
https://sse.lodz.pl/pomoc-publiczna/


 

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl