English German Polish

1
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.


PODSTREFA TUREK
Podstrefa Turek jest jedną z 44 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wolnymi terenami pod inwestycje o powierzchni łącznie ponad 21 ha. Podstrefa jest wyodrębnionym obszarem na terenie miasta lub gminy, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.


Mapa – tereny inwestycyjne w podstrefie Turek

 KOMPLEKSY INWESTYCYJNE PODSTREFY TUREK - czytaj więcej wybierając teren...
 kom1kom2


W PODSTREFIE TUREK ZAINWESTOWALI:

• MP Production Sp. z o.o. – branża gazów technicznych


POMOC PUBLICZNA


Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia

z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

2

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).

Rodzaje nowej inwestycji:
• utworzenie nowego zakładu
• zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
• dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
• zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu
• nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

Definicja nowych miejsc pracy:
• przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI
Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:
• cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego
• cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych
• wydatki na budowę oraz infrastrukturę
• koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
• wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
• wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
Kosztami kwalifikowanymi pracy są:
• dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

3

Koszty kwalifikowane:
• koszty nowej inwestycji
lub
• koszty nowoutworzonych miejsc pracy

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
• minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
• utworzenie nowych miejsc pracy.
WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:
• utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP)
• utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)
• utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP)
• udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji
• zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie
Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:
• produkcyjną
• usługową (w tym usługi magazynowania)
• w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych
POMOC ZESPOŁU
Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE,
w ramach którego:
• ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
• organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
• organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
• promujemy Inwestorów w mediach
• pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju
W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).


 Agnieszka Sobieszek  Bartosz Rzętkiewicz  Dorota Lombardi
Agnieszka Sobieszek

Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bartosz Rzętkiewicz

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

obszar edukacji, klastry,
środki unijne


tel. (+48) 42 275 50 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Lombardi

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji

tel. (+48) 42 275 50 51

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Rafał Karolczak  Patrycja Wojtania  Joanna Siwińska
 Rafał Karolczak

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorówtel. (+48) 42 275 50 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Patrycja Wojtania

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji, klastry, środki unijne

tel. (+48) 42 275 50 54


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Joanna Siwińska

     Specjalista ds. Pozyskiwania  Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, środki unijne, klastry

     tel. (+48) 42 275 50 77

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48) 42 676 27 53
     (+48) 42 676 27 54

fax. (+48) 42 676 27 55


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Warunki uzyskania zezwolenia Procedura ubiegania się o zezwolenie Akty prawne


Źródło: Informator ŁSSE

strona lsse

informator

tereny inwestycyjne

mapa interaktywna


 

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Na skróty

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.