English German Polish

TIP-minilogoTurecki Inkubator Przedsiębiorczości pełni funkcje ośrodka  usługowego wobec lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno-społecznego, inicjującego postawy innowacyjne. Celem TIP jest inicjowanie powstawania małej i średniej przedsiębiorczości, wspomaganie nowopowstałych firm oraz pomoc w rozwoju już istniejących.

Działania ośrodka skierowane są na:

 • firmy nowotworzone czyli działające na rynku nie dłużej niż rok (dla tych firm TIP oferował będzie preferencyjną stawkę czynszu różnicowaną w momencie wejścia firmy do Inkubatora, podwyższaną po roku oraz zmienianą na komercyjną po okresie inkubacji (średnio po 3 latach);
 • firmy strategiczne czyli przedsiębiorstwa działające na rynku od dłuższego czasu, które ze względu na swoje usługi zainteresowane są funkcjonowaniem w TIP (firmy te płacić będą komercyjną stawkę czynszu od momentu wejścia do TIP);
 • pozostałe firmy i instytucje – firmy po okresie inkubacji, korzystające z usług oferowanych przez TIP, płacące komercyjne stawki czynszu oraz instytucje współpracujące z TIP i oferujące inkubowanym firmom swoje usługi np. PUP, TIG, gastronomia, punkty informacyjne, badawcze uczelni wyższych.

  TIP-zdj1   TIP-zdj3   TIP-zdj2

  Oferta TIP:
 • udostępnienie kompleksowo wyposażonych powierzchni biurowych i produkcyjnych w cenach znacznie niższych od cen rynkowych;
 • nieodpłatne usługi biurowe i korzystanie z profesjonalnych urządzeń technicznych;
 • udostępnienie profesjonalnie wyposażonej w multimedia sali konferencyjnej i sali szkoleniowej;
 • obsługa administracyjno-prawna i finansowa inkubowanych firm;
 • dedykowane szkolenia, warsztaty i doradztwo zawodowe;
 • usługi laboratoryjne B+R na rzecz inkubowanych firm;
 • przydzielenie „opiekuna”, którego zadaniem będzie przeprowadzenie przez proces inwestycyjny, a po uruchomieniu przedsiębiorstwa organizacja szkoleń, pomoc w poszukiwaniu pracowników, inicjowanie wdrażania rozwiązań innowacyjnych;
 • inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność i już istniejącymi, a biznesem i uczelniami wyższymi mogącymi realizować projekty badawcze na rzecz lokalnych MSP;
 • udostępnienie kompleksowych usług dedykowanych przedsiębiorcom tj.:
  -     doradztwo technologiczne i procesowe, gospodarcze, prawne, finansowe, usługi doradców zawodowych, kojarzenie partnerów gospodarczych, pomoc w przygotowaniu biznes planów, w zakresie udziału w konkursach o charakterze proinnowacyjnym,
  -       doradztwo w zakresie korzystania ze środków Funduszu Pożyczkowego,
 • usługi proinnowacyjne w postaci: Sądu Arbitrażowego, B+R poprzez transfer technologii z uruchomionych w inkubatorze laboratoriów badawczych z zakresu mechatroniki i wytrzymałości materiałowej, koordynacja projektów tworzenia klastra mechatronicznego;
 • usługi informacyjne z zakresu prawa, gospodarki, finansowania działalności, kontroli przedsiębiorstw, dotacji i grantów na badania oraz możliwości transferu i zastosowania technologii;
 • usługi szkoleniowe z zakresu innowacji produktowych i procesowych, systemów jakościowych, tworzenia powiązań sieciowych i klastrów technologii;
 • usługi środowiskowe związane z wymogami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko wraz z pomocą w kompletowaniu wymaganej dokumentacji.

  Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
  Turecka Strefa Inwestycyjna
  ul. Jedwabnicza 4
  62-700 Turek
  tel.: (+48) 63 222 38 81
  fax: (+48) 63 222 38 80
  e-mail: sekretariat@inkubator.turek.pl

folder TIP01       folder TIP02       folder TIP03       folder TIP04

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl