English German Polish

Gmina Miejska Turek oferuje inwestorom wsparcie w postaci:


Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Firma inwestująca na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.

Okres zwolnienia, uzależniony jest od liczby nowo zatrudnionych pracowników i wynosi:
- 1 rok - w przypadku zatrudnienia od 15 do 50 osób,
- 2 lata - w przypadku zatrudnienia od 51 do 100 osób,
- 3 lata - w przypadku zatrudnienia powyżej 100 osób.


Zwolnienia z podatku dochodowego

26 ha Tureckiej Strefy Inwestycyjnej składa się na Podstrefę Turek – obszar objęty statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to wyodrębniony obszar, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Wsparcie oferowane inwestorom w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest pomocą regionalną. Udzielane jest z tytułu: nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Poziom pomocy wynosi odpowiednio:
- 45% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw,
- 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,
- 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które wydaje Zarządzający ŁSSE.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:
nowej inwestycji lub nowoutworzonych miejsc pracy

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:

- cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
- cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych,
- wydatki na budowę oraz infrastrukturę,
- koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
- wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności,
- wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Kosztami kwalifikowanymi pracy są:
dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:
- złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
- minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
- utworzenie nowych miejsc pracy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:
- utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP),
- utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP),
- utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP),
- udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji,
- zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie.


KONTAKT

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T: (+48) 42 676 27 53/54
F: (+48) 42 676 27 55

Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora jest wydziałem Urzędu Miejskiego w Turku ulokowanym w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości (na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej).

Głównymi zadaniami COI są:
- wsparcie w wyborze terenu inwestycyjnego w Turku – prezentacja dostępnych terenów inwestycyjnych i infrastruktury,
- pomoc w uzyskaniu informacji o lokalnym rynku,
- wsparcie w procesie inwestycyjnym (ulgi dla inwestorów, przyłączenia do sieci energetycznych, gazowych i wodociągowych, itp.)
- wsparcie inwestora w działaniach okołoinwestycyjnych (zakwaterowania, mieszkania, opieka zdrowotna, itp.).

KONTAKT:
Centrum Obsługi Inwestor
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
Ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T: 63 222 38 88

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Na skróty

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.