English German Polish

msw.gov
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczyna funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Do tej pory w kraju uruchomiono ponad 1500 takich punktów. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Także na terenie naszego miasta uruchomione zostały punkty, w których mieszkańcy całego Powiatu Tureckiego mogą skorzystać z bezpłatnych porad.
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy na terenie w Powiecie Tureckim

• w budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1
Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez radców prawnych:
poniedziałki – 13.00 – 17.00
wtorki, środy, czwartki – 12.00 – 16.00
piątki – 8.00 – 12.00


• w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, ul. Komunalna 6
Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez adwokatów:

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki – 09.00 – 13.00
środy – 11.00 – 15.00


• w budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku,
al. Józefa Piłsudskiego 5
Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez radców prawnych i adwokatów:
poniedziałki, wtorki – 13.00 – 17.00
środy, czwartki, piątki – 11.00 – 15.00


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
o osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
o osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
o osoby, które ukończyły 65. lat,
o osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
o kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
o weterani,
o zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołowa lub awarią techniczną

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu o obowiązujących stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na tej osobie obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego,
- pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism sadowych w postępowaniu sadowo – administracyjnym
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub o ustanowienie pełnomocnika urzędu.

UPRAWNIENI BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jak widać zakres poradnictwa prawnego jest dość szeroki. Wyłączone zostały jedynie sprawy z zakresu: prawa podatkowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawa celnego, prawa dewizowego, prawa handlowego, prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Należy pamiętać, żeby idąc do punktu po pomoc wziąć ze sobą dowód osobisty oraz dokument, który potwierdzi uprawnienie do skorzystania z porady prawnika, np. decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, zaświadczenie kombatanckie albo legitymację weterana.

pomoc prawna

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl