English German Polish

Rada Miejska

W czwartek, 21 kwietnia 2016 r., od godz. 16.00 obradować będą radni miejscy Turku. Będzie to już XVIII sesja w VII kadencji samorządu.Sesja Rady Miejskiej odbywać się będzie w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku, przy ul. Kaliskiej 59. Będzie to pierwsza sesja zwołana przez nowego przewodniczącego, Dariusza Jasaka.

Poniżej proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

4. Zapytania i interpelacje.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2016.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016 – 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2016 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 dla Gminy Miejskiej Turek.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2025.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek na rzecz Powiatu Tureckiego

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Turku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

22. Wolne wnioski i komunikaty.

23. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl