English German Polish

IMG 9265

Wczoraj, tj. 21 kwietnia 2016 r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej Turku. W obradach wzięło udział 19 z 21 radnych.


Była to pierwsza sesja pod przewodnictwem nowego przewodniczącego Rady Miejskiej, Dariusza Jasaka. W trakcie obrad burmistrz Romuald Antosik poinformował radnych o szeregu podjętych działań inwestycyjnych oraz związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na wszelkie przedsięwzięcia.

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015, oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015. W dalszej części obrad jednogłośnie uchwalone zostały uchwały dotyczące zmian w budżecie miasta Turku na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016–2024.

Dla mieszkańców z pewnością będzie miała znaczenie kolejna z podjętych uchwał, w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego, które zamierza przygotować dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w Turku. To miejsce dziś zwane jest „plastikowym rondem” lub „rondem klocków Lego”.

W związku z trwającym naborem do przedszkoli, podjęta została uchwała określająca regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. To na wypadek, gdyby w miejskich przedszkolach zabrakło miejsc dla maluchów z Turku.

Radni przyjęli Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 dla Gminy Miejskiej Turek oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2025. Jedna z uchwał podjętych pod konie obrad dotyczyła nadania nazwy ulicy, łączącej ulicę Józefa Chełmońskiego z ulicą Władysława Podkowińskiego. Będzie się ona nazywała ulicą Józefa Brandta.


Kalendarz Wydarzeń

Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl