English German Polish

absolutorium dla burmistrza turku 8 20160621 1760284262

Radni Rady Miejskiej Turku udzielili burmistrzowi Turku absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe miasta było najważniejszym punktem wczorajszych (20 czerwca 2016 r.) obrad Rady Miejskiej Turku.


Radni najpierw przyjęli protokoły z obrad XVI, XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej Turku, po czym większość z nich złożyła swoje interpelacje. Następnie przedstawione zostały informacje z działalności przewodniczącego oraz burmistrza. Romuald Antosik poinformował m.in. o prowadzonych w mieście inwestycjach, takich jak kończąca się budowa ul. Szymanowskiego, budowa drogi na odcinku od ul. POW do ul. Smorawińskiego i budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Leśna. Radni zapoznali się również z szeregiem powstających dokumentacji projektowych, w tym na budowę budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe, budowę drogi 3Z od ronda Popiełuszki przy Al. Solidarności, do ul. Chopina, rozbudowę cmentarza komunalnego w Słodkowie Kolonia (inwestycja wspólna z Gminą Turek) czy przebudowa ulicy Kaliskiej i ulicy Wąskiej.

Wszystkie komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu miasta za 2015 rok. Był to budżet, w którym dochody wyniosły 92.785.483,84 zł, zaś rok zakończył się nadwyżką w wysokości 5.072.258,02 zł. Co ważne, w omawianym okresie Miasto Turek nie zaciągało nowych zobowiązań, ale spłacało zobowiązania zaciągnięte w poprzednich latach. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2015 przyjęta została jednogłośnie. Zaś przy 15 głosach poparcia i 4 głosach wstrzymujących się, przyjęte zostało absolutorium dla burmistrza Romualda Antosika.

W dalszej części obrad radni między innymi przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Turku na lata 2016-2024 oraz zmiany w programie „Turkowska Karta Dużej Rodziny”. Dodatkowym przedstawicielem Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wybrany został radny Andrzej Perliński.

Radni miejscy skomunalizowali również aktualnie będącą w trakcie budowy drogę od ul. POW do Smorawińskiego oraz przyjęli zmiany w uchwale z 2015 roku, dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl