English German Polish

kto zaprojektuje centrum miasta 1 20160718 1947532238
Architekci i biura architektoniczne mogą wykazać się pomysłowością w zaplanowaniu centrum Turku. Burmistrz ogłosił bowiem konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji centralnych przestrzeni miasta.


Uczestnicy konkursu mają za zadanie opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centralnych przestrzeni publicznych Turku wraz z elementami architektury krajobrazu, reorganizacją lub organizacją ruchu drogowego, pieszego i rowerowego, oraz koncepcją amfiteatru letniego, organizacją przestrzeni wypoczynku biernego i aktywnego. Dokument ma być zgodny z wnioskami wypracowanymi podczas przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, ma też uwzględniać charakter i skalę miasta.

Koncepcje terytorialnie mają obejmować obszar: Placu Wojska Polskiego, fragmentu ulicy Kaliskiej (deptak), Placu Sienkiewicza ze skwerem Mehoffera, ulicy Parkowej i Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej. Łącznie to teren o powierzchni ok. 14 ha.

Do konkursu mogą przystąpić architekci i biura architektoniczne z całej Polski. Termin składania wniosków o dopuszczenie do opracowania mija 10 sierpnia 2016 r. Z kolei prace konkursowe mają być składane do 28 października 2016 r.

Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne oceniać będzie Sąd Konkursowy w składzie: arch. Andrzej Kurzawski - przewodniczący sądu, członek Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów RP Oddział w Poznaniu, arch. Jarosław Wroński - sędzia referent, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział w Poznaniu, arch. Aleksandra Kornecka – sędzia, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział w Poznaniu, arch. Aleksandra Wojciechowska – architekt i urbanista, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej miasta Turku – sędzia, mgr inż. Tadeusz Czerwiński – Zastępca Burmistrza Miasta Turku ds. gospodarczych – sędzia oraz mgr inż. Aleksander Kwiecień – Kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Turku – sędzia.

Dla zwycięzcy przewidziana została nagroda w wysokości 30.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, to jest wykonania projektów. Miejsce drugie nagrodzone zostanie kwotą 15.000 zł brutto, zaś trzecia nagroda wynosi 5.000 zł brutto

W latach 2013-2014, poprzedni burmistrz również ogłosił konkurs urbanistyczny, obejmujący większy obszar turkowskiej starówki. Wówczas organizatorem konkursu była firma zewnętrzna, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Turku. Niestety, poziom nadesłanych prac nie był zadowalający, nie przyznano pierwszej ani drugiej nagrody. Przyznano za to trzy trzecie miejsca i wyróżnienie. Okazało się, że żadna z nagrodzonych prac nie mogła być wykorzystana z uwagi na prawa autorskie pozostające przy autorach koncepcji.

Aktualny konkurs odbywa się na innych zasadach, korzystniejszych zarówno dla miasta, jak i dla projektantów. Tym razem bowiem nagrodą w konkursie, oprócz nagrody pieniężnej, jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Ponadto regulamin Konkursu, jego warunki i założenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i rekomendowane jego członkom. Mamy nadzieję, że konkurs pozwoli wyłonić ciekawy projekt na zagospodarowanie najważniejszych przestrzeni publicznych naszego miasta.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Turek, w zakładce Zamówienia publiczne / Konkursy.


kto zaprojektuje centrum miasta 2 20160718 1973730140

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl