English German Polish

osieplenie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje od tego roku uruchomić finansowe wsparcie dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, tj. ocieplenie domu czy wymianę źródła ciepła.

Poniżej informacje dla mieszkańców o nowym programie dofinansowania

Program: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „Termo -2017”
• dla kogo?: osoby fizyczne
• na co?: prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, w tym:
  -ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami;
  -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych
  -modernizacja / wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją / wymianą instalacji c.o. i c.w.u. (jeśli wynika to z audytu energetycznego)
  -zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii (element uzupełniający)
  * zakres rzeczowy musi wynikać z audytu energetycznego budynku i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termo modernizowanego budynku na poziomie: co najmniej 15% w budynkach, w których po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego, co najmniej 25% w pozostałych budynkach.
• rodzaj wsparcia: pożyczka z możliwością umorzenia do 30%
  umowy pożyczki będą zawierane do końca 2017
• termin, sposób składania wniosków:
  -planowany termin rozpoczęcia naboru: 23.03.2017r.
  -termin złożenia wniosków: 31.03.2017r.

Szczegółowe informacje na temat trybu składania wniosków określony zostanie w ogłoszeniu o naborze który dostępny będzie na stronie:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html

• pomoc finansowa może być udzielona na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

Program: Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „Piecyk - 2017”
• dla kogo?: osoby fizyczne
• na co?: modernizacja / wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją / wymianą instalacji c.o. i c.w.u. w tym zakup i montaż:
  -kotłów olejowych,
  -kotłów gazowych,
  -kotłów gazowo - olejowych,
  -ogrzewania elektrycznego,
  -wymiennika ciepła / węzła cieplnego
  -kotłów na paliwa stałe, przy czym w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
  *posiadać certyfikat zgodności z normą PN=EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
  *spełniać wymagania klasy 5

• rodzaj wsparcia: pożyczka z możliwością umorzenia do 40%
umowy pożyczki będą zawierane do końca 2017
• termin, sposób składania wniosków
- planowany termin rozpoczęcia naboru: 15.05.2017r.
- termin złożenia wniosków: 26.05.2017r.
Szczegółowe informacje na temat trybu składania wniosków określony zostanie w ogłoszeniu o naborze który dostępny będzie na stronie:
http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html
• pomoc finansowa może być udzielona na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej

Informacji w zakresie powyższych Programów udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Poznaniu
Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) - tel. 61 8456 212
Maria Apolinarska - tel. 61 8456 249
Katarzyna Bosa - tel. 61 8456 263
Andrzej Dymek - tel. 61 8456 274
Aneta Fiałkowska - tel. 61 8456 271
Mateusz Opaluch - tel. 61 8456 211
Beata Pawełczyk - tel. 61 8456 265
Aneta Sobczak - tel. 61 8456 284
Agnieszka Zboralska - tel. 61 845 62 47

Informacji dotyczących badania zdolności kredytowej udzielają pracownicy Działu Weryfikacji Finansowej WFOŚiGW w Poznaniu
Izabela Kamińska (Kierownik Działu) - tel. 61 845 62 75
Agnieszka Kaczmarek-Knop - tel. 61 845 62 19
Urszula Matuszak - tel. 61 845 62 28
Małgorzata Proniewska - tel. 61 845 62 77

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl