English German Polish

konferencja podsumowujca projekt partnerski 1 20161229 1082291783
W dniu 28 grudnia 2016 r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez ostatnie trzy lata projekt: „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”.

Projekt ten, dofinansowany w 85% z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i środków krajowych, był projektem partnerskim, w którym brały udział wszystkie gminy Powiatu Tureckiego, Powiat Turecki, a także spoza sektora samorządowego: Turecka Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. Liderem projektu było miasto Turek.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele partnerów samorządowych, czyli wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin, starosta, a także skarbnicy i koordynatorzy projektu z ramienia partnerów. Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta , Romuald Antosik, który powitał gości i krótko podsumował trzy lata współpracy przy wspólnym przedsięwzięciu.
Następnie, koordynator projektu z ramienia Lidera, Pani Agnieszka Dłoniak omówiła etapy realizacji, począwszy od genezy zawiązania partnerstwa, poprzez przypomnienie o opracowanych w ramach projektu dokumentach strategicznych, indywidualnych dokumentach planistycznych i technicznych, aż do sformułowania efektów i wniosków płynących z realizacji projektu partnerskiego.
Osobą która zabrała głos po Pani koordynator był Pan Radosław Szarleja – opiekun naszego partnerstwa z ramienia Związku Miast Polskich, który przedstawił jeden z opracowanych w ramach projektu dokumentów strategicznych jakim jest Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa.
W dalszej części konferencji głos zabierali poszczególni partnerzy, którzy omawiali indywidualne dokumenty opracowane w ramach projektu dla każdej z gmin. Są to zarówno dokumentacje techniczne, dotyczące przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również dokumenty związane z promocją i szeroko pojętą kulturą.
Należy nadmienić, że wszystkie dokumenty strategiczne, które powstały w ramach ww. projektu są wspólna własnością Partnerów i mogą być wykorzystane zarówno do realizacji wspólnych przedsięwzięć, jak i do realizacji wewnętrznych projektów każdego z partnerów.
Dokumentami tymi są:
• Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego obszaru Powiatu;
• Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu;
• Studium transportowe dla obszaru Powiatu;
• Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru powiatu;
• Dokumentacja związana z powołaniem Funduszu poręczeń kredytowych oraz Funduszem Pożyczkowym dla podmiotów gospodarczych

W podsumowaniu konferencji wszyscy zebrani byli zgodni co do pozytywnych efektów pracy w partnerstwie, objawiających się wypracowaniem dobrych praktyk i standardów. Mogą być one wykorzystane zarówno w następnych, wspólnie realizowanych przedsięwzięciach, jak i w bieżącej pracy. Doświadczenie z funkcjonowania zespołu projektowego i wiedza pozyskana podczas szkoleń zostaną wykorzystane w kolejnych projektach, realizowanych indywidualnie, jak również w innych konfiguracjach partnerskich.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 000.000 zł. Z tej kwoty 85% stanowiła wnioskowana dotacja, a 15% stanowił wkład własny, który został pokryty w równych częściach przez każdego z dziesięciu partnerów samorządowych.Program konferencji-page-001

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl