English German Polish

bogactwo11

Do kasy miejskiej Turku wpłynęło blisko 200 tys. zł zaległej opłaty planistycznej, od właściciela terenu po danym dworcu PKS.

We wrześniu 2012 roku, Rada Miejska Turku zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Milewskiego i Dworcowej. Wówczas istotna zmiana zaszła w enklawie byłego dworca PKS. Przeznaczenie tego terenu zostało zmienione, z usług komunikacyjnych na tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zmiana planu niesie ze sobą podwyższenie wartości działki, wówczas w przypadku jej sprzedaży w ciągu 5 lat od zmiany planu, dotychczasowy właściciel zobowiązany jest wpłacić do kasy miejskiej opłatę planistyczną, równą 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości.
W pierwszej połowie 2012 roku Miasto sprzedało teren dworca PKS spółce z Rybnika. W grudniu 2013 r. rybnicka spółka z kolei sprzedała działkę innej spółce, również z Rybnika. Ówczesny burmistrz, Zdzisław Czapla, w związku z tą transakcją, nie naliczył należnej miastu opłaty planistycznej. Kiedy w 2015 r. działka po raz kolejny zmieniła właściciela, wówczas okazało się, że nie została naliczona opłata planistyczna w poprzedniej kadencji.

Burmistrz Romuald Antosik przystąpił do naliczenia opłaty planistycznej. Wykonany został operat szacunkowy nieruchomości, potwierdzający wzrost jej wartości po zmianie planu zagospodarowania terenu. W czerwcu spółka z Rybnika otrzymała decyzję o opłacie planistycznej za grunt po dworcu PKS, w wysokości 195.886,80 zł. Spółka od decyzji odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO oddaliło sprawę, utrzymując w mocy decyzję Burmistrza Miasta Turek.

Spółka z Rybnika wpłaciła do kasy miejskiej opłatę planistyczną w wysokości 195.886,80 zł.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl