English German Polish

Rada Miejska

W czwartek, 26 stycznia 2017 r., po raz 27 w tej kadencji, obradować będą miejscy radni. Do udziału w sesji zapraszamy mieszkańcow miasta.

XXVII sesja Rady Miejskiej Turku odbywać się będzie zwyczajowo w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku. Rozpocznie się o godz. 16.00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
5. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/325/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Turek oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
8. Przedłożenie do wiadomości Rady Miejskiej projektu kart inwentaryzacyjnych oraz spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.
9. Zapytania i interpelacje.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i komunikaty.
12. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl