English German Polish

owiata zaprojektowana na nowo 1 20170217 1921493285

Projekt dostosowania miejskich szkół do reformy oświaty przyjęli radni w dniu 16 lutego 2017 r., podczas sesji Rady Miejskiej Turku. Tym razem w obradach uczestniczyło 20 radnych.

Burmistrz Romuald Antosik poinformował radnych o najważniejszych działaniach, podjętych w okresie od minionej sesji. Spośród nich warto wymienić m.in. oddanie do użytku miejsca zabaw dla dzieci ze Żłobka Miejskiego, opracowanie dokumentacji i wystąpienie o pozwolenie na budowę cmentarza komunalnego w Słodkowie Kol., prowadzone postępowania przetargowe na budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Sportowej, Kączkowskiego, Składkowskiego i Orzeszkowej oraz na budowę budynków z lokalami socjalnymi, wszczęcie procedury częściowej zmiany miejscowego planu pod nazwą „Stadion”, przystąpienie Miasta do wojewódzkiego programu „Wielkopolska Karta Dużej Rodziny”.

Pierwsza z uchwał, nad którą obradowali radni, dotyczyła zmian w tegorocznym budżecie miasta. Zmiany dotyczyły planów inwestycyjnych na ten rok. Co ciekawe, miasto od dwóch lat nie zaciągnęło żadnych nowych pożyczek, zaś inwestycje szacowane na ponad 10 mln zł wykonywane są przy największym od co najmniej 8 lat wkładzie środków własnych. Gmina Miejska Turek kwotą 300 tys. zł wsparła zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku.
Najważniejszą z podejmowanych uchwał była ta, dotycząca projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Radni dyskutowali, głos zabrali dyrektorzy szkół i nauczycielscy związkowcy, którzy potwierdzili, że najkorzystniejszym modelem dla uczniów byłby ten, który zakładał utworzenie w Turku trzech szkół podstawowych, w tym dwóch z dwoma miejscami nauki. Miałyby to być: Szkoła Podstawowa na 1 z drugim budynkiem w obecnym Gimnazjum nr 2, oraz Szkoła Podstawowa nr 5 z drugim budynkiem w obecnym Gimnazjum nr 1. Drugi wariant dotyczył utworzenia pięciu szkół podstawowych, tak jak to było przed poprzednią reformą. Także przeprowadzona analiza SWOT wypadła pozytywnie dla wariantu z trzema szkołami podstawowymi. Zabierający głos pracownicy szkół potwierdzili, że właśnie ta koncepcja jest najlepszy rozwiązaniem, przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, ale również dla nauczycieli. Pozytywną opinię wyraziła również obecna na sesji przedstawicielka rodziców. Ostatecznie w głosowaniu, stosunkiem głosów 16 za przy 4 przeciwnych, projekt został przyjęty.


Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl