English German Polish

Rada Miejska
Zapraszamy mieszkańców Turku do udziału w XXX sesji Rady Miejskiej, która odbywać się będzie 27 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. „Solidarności”, w Urzędzie Miejskim w Turku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016 dla Gminy Miejskiej Turek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia: „Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 48 w Turku do miejskiej sieci cieplnej wraz z budową wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. – zmiana źródła ciepła”.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVI/228/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2017-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Turku do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.
17. Zapytania i interpelacje.
18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19. Wolne wnioski i komunikaty.
20. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl