English German Polish

mrpips

Na 8 miejscu spośród projektów zgłoszonych do dofinansowania z terenu Wielkopolski, znalazł się program „Żyj świadomie, bez przemocy”. To projekt Gminy Miejskiej Turek, a dokładniej jednostki miejskiej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, który uzyskał 22 tys. zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Miasto Turek wystartowało w otwartym konkursie ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 , ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt pod nazwą „Żyj świadomie, bez przemocy”, opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, znalazł się wśród ośmiu projektów z Wielkopolski, które uzyskały dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań. W naszym przypadku to kwota 22 tys. zł.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z zintensyfikowaniem pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Zakłada się zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych, o walorach terapeutycznych i edukacyjnych, w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenia oferty form wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii.

Działania zaplanowane w projekcie to: happeningi promujące przedsięwzięcie, warsztaty copoeira – sztuka walki połączona z tańcem, warsztaty umiejętności życiowych dla gimnazjalistów, punkt konsultacyjny – „Weekend ze specjalistą” (a w nim pomoc psychologa, prawnika, specjalisty ds. przemocy i pracownika socjalnego), gra uliczna, promocja wolontariatu, „wakacje na osiedlu” oraz wyjazd integracyjny „Pokonuję siebie” dla aktywnych uczestników, będący zwieńczeniem udziału w projekcie.

Pierwsze działania planowane są już w lipcu, zaś cały projekt realizowany będzie do grudnia tego roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do udziału w projekcie zaprasza gimnazjalistów z turkowskich szkół. Zgłaszać się można do koordynatora projektu - Elżbiety Piąstki, osobiście lub telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, nr tel. 63 280 36 73 albo 606 343 752.

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl