English German Polish

absolutorium za budet 2016 1 20170630 1794111278
Stosunkiem głosów 12 za do 4 przeciw, Burmistrz Romuald Antosik uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu Miasta Turek za rok 2016. Radni na sesji absolutoryjnej obradowali we wtorek, 27 czerwca 2017 r.

Radni podczas sesji przyjęli Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023, który omawiała Małgorzata Patyńska z firmy Utila Sp. z o.o. – wykonawca programu. Następnie przyjęte zostały trzy uchwały o podobnej treści, które przekształcały dotychczas sześcioletnie szkoły podstawowe, w szkoły ośmioletnie. Jednogłośnie przyjęte zostały zmiany w tegorocznym budżecie, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Turku na lata 2017-2024 oraz uchwała w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kompleksową termomodernizację dwóch bloków przy ul. Górniczej.

Burmistrz przedstawił radnym informację z wykonania budżetu za 2016 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego. W tym temacie pozytywnie wypowiedziały się Regionalna Komisja Obrachunkowa i wszystkie komisje Rady Miejskiej Turku. Po kilkugodzinnej dyskusji, przy 12 głosach za i 4 głosach przeciw, Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta. Burmistrz Antosik wręczył bukiet kwiatów miejskiemu skarbnikowi, Małgorzacie Dziamarze.


Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl