English German Polish

BOmale

W związku z publikacjami niektórych polityków i rozpowszechnianiem wśród mieszkańców Turku nieprawdziwych informacji o pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Turek, zamieszczamy oświadczenie niezależnej firmy zewnętrznej, obsługującej i wspierającej projekt.


Poniżej treść oświadczenia firmy ADVERTpro.co


Autorski system obsługi budżetu obywatelskiego stworzony został w oparciu o najwyższe standardy, mające na celu zagwarantowanie obiektywnego wyniku głosowania. Opracowana funkcjonalność pozwala również w sposób transparentny i bardzo szczegółowy wyjaśnić kwestie budzące ewentualne wątpliwości. Techniczne wsparcie w zakresie wdrażania procedury podczas kilkunastu edycji BO w wielu samorządach pozwoliło nam na zaobserwowanie powtarzających się praktyk, bez względu na skalę budżetu i aktywność mieszkańców. Jednym z takich zjawisk jest zdecydowanie najwyższa ilość głosów rejestrowanych podczas ostatniego dnia głosowania. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Turek.

I tak pierwszego dnia system zarejestrował 319 głosów, 24 czerwca – 165 głosów, a w ostatnim dniu 1.121 kart. Z czego wynika tak wysoka różnica? Jest to nic innego jak czynnik ludzki, czyli zachęcanie do oddania głosu na dany projekt bez fizycznego głosowania. Powszechną praktyką stosowaną przez projektodawców jest pozyskiwanie danych od osób uprawnionych i wprowadzenie ich w jednym „rzucie” przed finalnym zliczeniem głosów. Dane przekazywane są przez osoby uprawnione dobrowolnie. Ponieważ pula środków na realizację zadań jest ograniczona, a wyniki odświeżane co 24 godziny wiele osób do samego końca nie chce ujawniać ile głosów rzeczywiście udało się zebrać. Należy przy tym zaznaczyć, iż wysokie przyrosty głosów dotyczyły wielu projektów. Co jeżeli ktoś bezprawnie wszedł w posiadanie danych i wprowadził je do systemu bez wiedzy głosującego? Po zarejestrowaniu głosu w systemie w momencie próby ponownego wprowadzenia danych pojawiał się komunikat, iż taka osoba już głosowała. Jeżeli głosujący stwierdził, że jego dane zostały wykorzystane proszony był o niezwłoczny kontakt z administratorem. Nie ma możliwości dwukrotnego zagłosowania z wykorzystaniem tych samych danych zarówno w przypadku głosów elektronicznych jak i wprowadzania do systemu głosów tradycyjnych. Jeżeli osoba głosująca elektronicznie oddała swój głos również na tradycyjnej karcie system wyświetlał stosowny monit. W trakcie całej procedury nie zgłoszone zostały jakiekolwiek próby bezprawnego wykorzystania danych osobowych.

AKTUALIZOWANIE WYNIKÓW, A CZYNNIK LUDZKI

Aktualizacja głosów co 24 godziny nie odbywa się automatycznie, ponieważ przed codziennym wyświetleniem bieżących wyników na stronie głównej (budzet.turek.pl) pracownik Urzędu Miasta zapoznaje się ze szczegółowymi raportami generowanymi dla każdego z projektu. Zbiorowe raporty dzienne jaki i raporty poszczególnych projektów generowane są w czasie rzeczywistym, pozwalają określić przyrost głosów, punktacje przyznane dla poszczególnych projektów oraz dane głosujących. Jeżeli pojawiają się karty budzące wątpliwości dany głos jest dodatkowo weryfikowany np. w ewidencji ludności. Dopiero po szczegółowej weryfikacji następuje podliczenie głosów na stronie budzet.turek.pl. Następstwem powyższej sytuacji jest fakt, iż w momencie zakończonego głosowania w piątek 30 czerwca o godzinie 23:59:59 należało zweryfikować ponad 1.121 kart które wpłynęły ostatniego dnia. Dlatego też do momentu ogłoszenia wyników w dniu 3 lipca o godzinie 13:47 na stronie budzet.turek.pl widniały wyniki z przedostatniego podliczenia z dnia 29 czerwca z godziny 14:47.

TECHNICZNY ASPEKT GŁOSOWANIA
Elektroniczne głosowania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Turek rozpoczęło się w niedzielę 18 czerwca 2017 r. o godzinie 00:01. Pierwszy głos o numerze ID 1 oddany został o godzinie 01:20:30. Zakończenie głosowania nastąpiło w piątek 30 czerwca br. Ostatni zarejestrowany głos został zapisany o godzinie 23:59:03 z przypisanym numerem ID 4811. W momencie zakończenia głosowania wszystkie głosy tradycyjne były już wprowadzone do systemu przez pracownika Urzędu Miasta. Pomiędzy kartą ID nr 1, a kartą ID nr 4811 zachowana jest pełna ciągłość numeracji. Każda karta głosującego poza danymi niezbędnymi do potwierdzenia uprawnienia do głosowania elektronicznego oraz punktami przyznanymi poszczególnym projektom posiada szczegółowe informacje dotyczące daty i godziny złożenia głosu, adresu IP komputera, z którego głos został oddany. W momencie rejestrowania głosu system zapisuje również informacje wymagające dodatkowej weryfikacji przez administratora (np. próbę wprowadzenia błędnego numeru PESEL, niepełną zgodność nazwisk i adresów) Ponadto system rejestruje dane przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, a także indywidualny numer zapisany w plikach cookies na komputerze głosującego. Każde dodanie głosu dodatkowo rejestrowane jest w logu systemu. Jakakolwiek próba modyfikacji oddanych głosów przez Administratora systemu również zostałaby zapisana w rejestrze zdarzeń. Oczywiście taka sytuacja nie miała miejsca.

Michał Hanajczyk
ADVERTpro.co
Nadmienić pragniemy, że nad prawidłowością realizacji prac nad budżetem głosowania czuwał Zespół ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek, pod przewodnictwem Andrzeja Drzewieckiego – Sekretarza Miasta Turek i jednocześnie koordynatora ds. budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek. W skład zespołu wchodziły następujące osoby:
-Małgorzata Dziamara - Skarbnik Miasta Turek,
-Andrzej Kwiatkowski - radny Rady Miejskiej Turku (przedstawiciel klubu SLD),
-Maryla Stolarek – radna Rady Miejskiej Turku (przedstawiciel klubu PiS),
-Wojciech Rygiert - radny Rady Miejskiej Turku (przedstawiciel klubu Ziemia Turkowska),
-Roman Groblica - radny Rady Miejskiej Turku (przedstawiciel klubu Towarzystwo Samorządowe),
-Radosław Idzikowski - radny Rady Miejskiej Turku (przedstawiciel klubu Turkowianie Razem),
-Kamila Majcherek–Klimas – kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich UM Turek,
-Aleksander Kwiecień – kierownik Wydziału Inwestycji UM Turek,
-Artur Walas - pracownik Wydziału Inwestycji UM Turek,
-Joanna Misiak-Kędziora – kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Turek,
-Magdalena Żebruń - pracownik Wydziału Inżynierii Miejskiej UM Turek,
-Aleksandra Purcel –Kowalska – kierownik Wydziału Spraw Społecznych UM Turek,
-Agnieszka Dłoniak – kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM Turek,
-Marek Stawecki – kierownik Wydziału Mienia Komunalnego UM Turek,
-Barbara Rulka - pracownik Wydziału Mienia Komunalnego UM Turek.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl