English German Polish

Rada Miejska
Zapraszamy do udziału w XXXIV sesji Rady Miejskiej Turku w dniu 12 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku, przy ul. Kaliskiej 59.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej Turku.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6.Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVI/228/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2017-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Turek na lata 2017-2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do „Turkowskiego Klastra Energii”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Stadion”.
18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
19. Zapytania i interpelacje.
20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21. Wolne wnioski i komunikaty.
22. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl