English German Polish

budowa ulicy kaczmarskiego moliwa ju w 2018 roku 1 20171117 1652125403
Miasto Turek we wrześniu tego roku złożyło wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie budowy ulicy Jacka Kaczmarskiego, w ramach naboru wniosków do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Właśnie dowiedzieliśmy się, że turkowski wniosek znalazł się na wstępnej liście do dofinansowania.

Do konkursu gminy i powiaty z województwa wielkopolskiego złożyły 143 wnioski, z których pozytywną ocenę formalną przeszły 92 wnioski i zostały skierowane do oceny merytorycznej.
W dniu 13 listopada br., Komisja konkursowa zakończyła ocenę wniosków i przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na liście tej wniosek Gminy Miejskiej Turek znalazł się na 20 miejscu, dzięki czemu możemy liczyć na dofinansowanie inwestycji w kwocie 931.756 zł.
Ulica Kaczmarskiego obsługuje północno-zachodnią część Turku. Wzdłuż drogi znajdują się z jednej strony tereny leśne, z drugiej tereny zabudowy mieszkaniowej, usług oraz produkcyjno-magazynowe. Aktualnie jest to droga gruntowa, brakuje chodników i ścieżek rowerowych, w związku z czym ruch samochodowy i pieszy odbywa się w sposób nieuporządkowany. Do tego nie ma tu odwodnienia, oznakowania oraz oświetlenia ulicznego. Jakość drogi nie odpowiada współczesnym normom i standardom oraz nasileniu ruchu samochodowego.

Jeśli Miasto Turek pozyska wspomniane dofinansowanie, ulica powstałaby w 2018 roku. Wówczas zostałaby wykonana nawierzchnia asfaltowa, chodnik dla pieszych i rowerów, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń.

Ostateczna lista projektów do dofinansowania ogłoszona zostanie do 20 grudnia tego roku.


Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl