English German Polish

odbya si xl sesja rady miejskiej 1 20180518 1295141495
Wszystkie dziesięć uchwał, nad którymi obradowali miejscy radni podczas wczorajszej (17 maja 2018 r.), czterdziestej sesji Rady Miejskiej, zostały przyjęte. W sesji uczestniczyło 20 radnych.


Radni zapoznali się ze sprawozdaniami za rok 2017 w zakresie: realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto przedstawiona została informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Obradowano min. nad uchwałą zmieniającą budżet miasta Turku na rok 2018. Zmiany te dotyczą min. zwiększenia kwoty przeznaczonej na budowę ul. Stawickiego, zabezpieczenie pieniędzy na wykonanie kolejnego etapu rewaloryzacji parku dworskiego na ul. Górniczej, oraz wypłaty odszkodowania za grunty w rejonie ul. Poduchowne. Wykup gruntów jest konsekwencją uchwalonego w 2009 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miasto musi wypłacić odszkodowanie w wysokości 605,5 tys. zł.

Podjęta została również uchwała dot. Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży miasta, dzięki której uzdolnieni uczniowie turkowskich szkół otrzymają min. stypendia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również nagrody na zakończenie roku szkolnego.współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto przedstawiona została informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Obradowano min. nad uchwałą zmieniającą budżet miasta Turku na rok 2018. Zmiany te dotyczą min. zwiększenia kwoty przeznaczonej na budowę ul. Stawickiego, zabezpieczenie pieniędzy na wykonanie kolejnego etapu rewaloryzacji parku dworskiego na ul. Górniczej, oraz wypłaty odszkodowania za grunty w rejonie ul. Poduchowne. Wykup gruntów jest konsekwencją uchwalonego w 2009 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miasto musi wypłacić odszkodowanie w wysokości 605,5 tys. zł.

Podjęta została również uchwała dot. Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży miasta, dzięki której uzdolnieni uczniowie turkowskich szkół otrzymają min. stypendia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również nagrody na zakończenie roku szkolnego.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl