English German Polish

sesja 10 20180629 1528828277

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za wykonanie budżetu w roku 2017, była najważniejszą podczas wczorajszej, 28 czerwca 2018 r., sesji Rady Miejskiej Turku. Ponadto radni zwolnili honorowych dawców krwi z Turku z opłat za płatne parkowanie.

Zanim jednak doszło do uchwały absolutoryjnej, radni jednogłośnie wprowadzili zmiany do tegorocznego budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Jednogłośnie aleję Solidarności i ulicę 650-lecia włączono do kategorii dróg gminnych. Ponadto wprowadzono możliwość opłat za postój w strefie płatnego parkowania przy pomocy urządzeń mobilnych, oraz zwolniono honorowych dawców krwi z opłaty za płatny parking, o ile postój będzie trwał do 2 godzin.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Turek za 2017 rok. Dochody zaplanowane na 108.576.484 zł, w trakcie roku zostały zwiększone do 113.624.965 zł. Wzrost dochodów Podatków i opłat (m.in. PIT, CIT) o 2.042.200 zł świadczy o tym, że sytuacja gospodarcza Turku jest coraz lepsza.
W 2017 r. Miasto aktywnie pozyskiwało środki zewnętrzne. To m.in. 1.034.051 zł na rozbudowę infrastruktury Gimnazjum Nr 2, 758.303 zł na budownictwo socjalne czy 386.000 zł na modernizację Stadionu 1000-lecia. Łącznie w ubiegłym roku na inwestycje wydatkowana została suma 12,5 mln zł, zaś miejska spółka PGKiM na inwestycje przeznaczyła ponad 6,5 mln zł. Wśród ubiegłorocznych inwestycji wymienić należy: budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowej, Kaczkowskiego, Składkowskiego i Orzeszkowej; budowę dróg na Os. Leśna w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej; przebudowę ulicy na Os. Wyzwolenia w rejonie bloków 4,5,7; budowę budynków z lokalami socjalnymi na Zdrojkach Lewych; podłączenie budynku przy ul. Żeromskiego 48 do sieci cieplnej; termomodernizację budynków wielorodzinnych przy ul. Górniczej; opracowanie dokumentacji na budowę budynków wielorodzinnych w ramach programu Mieszkanie +; 370.000 zł dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turek; budowę boiska i adaptację sal lekcyjnych na pracownie w byłym Gimnazjum Nr 2; budowę dwóch siłowni zewnętrznych czy modernizację Stadionu 1000-lecia.

Po odczytaniu wniosków komisji i dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, radni udzielili Burmistrzowi Turku absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Pod koniec obrad trwała debata o zmianie zasad wydawania zezwoleń na sprzedać napojów alkoholowych. Ostatecznie sprawa będzie jeszcze szeroko konsultowana. Następnie uchwałą zmienione zostało wynagrodzenie Burmistrza.


Kalendarz Wydarzeń

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl