English German Polish

ses 1 20180914 1326436548
13 wrzesnia 2018 r. w Sali Solidarności obyła się XLIV sesja Rady Miejskiej Turku. Wszystkie dziesięć uchwał, nad którymi obradowali radni zostały przyjęte. W sesji uczestniczyło 17 radnych.


Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum radni miejscy przystąpili do przyjęcia porządku obrad. Przewodniczący Rady zaproponował włączenie do porządku dwóch uchwał: w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz uchwałę w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Pierwsza propozycja została włączona, druga natomiast nie została uwzględniona z uwagi na brak bezwzględnej większości głosów (11), wymaganej w tym przypadku.

Następnie głos zabrał major Sylwin Donart, który przybliżył zgromadzonym warunki jakie muszą spełniać osoby, chcące wstąpić w szeregi WOT. Opowiedział także o warunkach finansowych i procesie rekrutacji.

Kolejno przystąpiono do obrad na uchwałami. Obradowano min. nad uchwała zmieniającą budżet miasta Turku na rok 2018, uchwalą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na remont chodnika na ulicy Chopina oraz uchwałą w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie szpitala w Turku.

Interpelacje i wolne wnioski dotyczyły: opracowania projektu uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, niższych cen biletów wstępu na Wodny Plac Zabaw, problemu komunikacyjnego przy ulicy Dworcowej, ściągalności opłat za wody opadowe i roztopowe od wspólnot oraz projektu dofinansowania ze środków UE solarów i paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców. Na pytania radnych odpowiadał Burmistrz, Prezes PGKiM oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego.


Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl