English German Polish

monika kluska
Ogłoszony został konkurs o tytuł ,,Wolontariusz roku 2018”. Startować w nim mogą osoby fizyczne, które bez wynagrodzenia, świadomie i dobrowolnie działały w roku 2018 na rzecz innych organizacji, instytucji oraz osób indywidualnych, wykraczając poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Celem konkursu jest:
☼ uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta Turku,
☼ wzmocnienie rangi wolontariusza w życiu środowisk lokalnych,
☼ podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji pozarządowych i mieszkańców Turku.

Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i niepubliczne, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy wolontariusza. W ubiegłym roku Wolontariuszem Roku została Monika Kluska, wolontariuszka z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenia (wg karty zgłoszeń) kandydata do konkursu prosimy przesłać lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, z dopiskiem „Konkurs o tytuł Wolontariusz roku 2018”, do 20 listopada br.

Szczegółowe zasady konkursu określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku nr 162 z 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Wolontariusz roku 2018”, zamieszczone poniżej i na stronie BIP www.bip.miastoturek.pl. Zarządzenie jest dostępne również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 120, tel. (063) 289-61-45.


zipWolontariusz_Roku_2018.zip

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl