English German Polish

dr 9 20181201 1299161585

Dzisiaj - 1 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się II Sesja Rady Miejskiej Turku. Radni po ustaleniu składów komisji obradowali min. nad uchwałami w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych.

Pierwszy temat poruszany podczas sesji dotyczył oświaty w naszym mieście. Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku Aleksandra Purcel-Kowalska zapoznała zgromadzonych z najważniejszymi punktami raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. Raport obejmuje min. dane dotyczące bazy lokalowej, liczby dzieci uczęszczających do miejskich placówek oraz kadry pracowniczej. Oddzielnym zagadnieniem jest działalność dydaktyczno-wychowawcza, która miała przełożenie na ponadprzeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego.

Po zapoznaniu się z informacjami związanymi z oświatą, rada przystąpiła do omawiania zmian dotyczących dochodów i wydatków w budżecie na 2018 rok. Plan dochodów zwiększono o wpływy z podatków i opłat oraz rezerwę subwencji oświatowej. Do planu wydatków dodano min. środki na funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Następnie rada jednogłośnie ustaliła, iż stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych w 2019 roku pozostaną na poziomie stawek z 2018 roku. Radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu „Zieleniaka” Targowiska Miejskiego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

Ostatnie uchwały podjęte na II Sesji Rady Miejskiej Turku dotyczyły odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, przekazania pod opinię organu regulacyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku.


Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl