English German Polish

tr 4 20181228 1341265813
W dniu 28 grudnia 2018 r. odbyła się III Sesja Rady Miejskiej Turku.

W obradach uczestniczyło 18 z 21 radnych. Radni podjęli osiem uchwał. Najważniejszą była uchwała w sprawie budżetu Miasta Turku na rok 2019. Przyszłoroczne dochody Miasta zaplanowane zostały na poziomie 129.449.963 zł, natomiast wydatki na kwotę 131.994.075 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.544.112 zł sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych. Wszystkie komisje miejskie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu, podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Radni przyjęli uchwałę 18 głosami za.
 
Pozostałe uchwały dotyczyły wyznaczenia przedstawiciela Miasta Turku w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego.” Uchwalono także Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Miejskiej Turek oraz podjęto uchwałę w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich pomiędzy miastem Brandys nad Labem-Stara Boleslav (Republika Czeska) i miastem Turek.Kalendarz Wydarzeń

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl