English German Polish

money-1255667 960 720
W dniach, w których przypadaj
ą terminy płatności rat podatków bądź opłat, kasa Urzędu Miejskiego w Turku przy ul. Kaliskiej 59 będzie czynna dłużej. Tym samym turkowianie pracujący w różnych godzinach, będą mieli szansę bezproblemowego regulowania należności.
 

Kasa czynna dłużej
Szczególnie dużo mieszkańców odwiedza kasę, kiedy mija termin wpłaty rat z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za odpady komunalne. Aby umożliwić wszystkim bezproblemowe regulowanie płatności, w tych dniach kasa będzie czynna do godz. 15.30. Chodzi o dni: 14 i 15 marca, 15 maja, 16 września i 15 listopada. Z kolei każdego 25. dnia miesiąca (jeśli ten dzień przypada w sobotę lub inny dzień wolny od pracy, następnego dnia roboczego), tj. w dniu regulowania płatności za odpady komunalne, kasa będzie czynna do godz. 15.00.


Ponadto przypominamy,
że wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami można dokonywać przelewem na indywidualne rachunki bankowe, podane w decyzjach lub przesłanych informacjach. Podatek od środków transportowych, opłatę za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę gruntu, zajęcie pasa drogowego i opłatę skarbową można uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr: 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Płatnikom opłat z tytułu użytkowania wieczystego przypominamy, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności.

Z tytułu tego przekształcenia dotychczasowy użytkownik wieczysty, w okresie 20 lat wnosił będzie "opłatę przekształceniową" w wysokości odpowiadającej dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste.

Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2019 r. upływa z dniem 29 lutego 2020 r.

Nie ma konieczności uiszczania przedmiotowej opłaty do końca I kwartału 2019 r.

W pozostałych latach termin ten upływa z dniem 31 marca każdego roku.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl