English German Polish

Rada Miejska
W przyszły czwartek, 21 marca 2019 r. odbędzie się V sesji Rady Miejskiej Turku, na którą uprzejmie zapraszamy mieszkańców. Podczas sesji radni między innymi zajmą się projektami uchwał dotyczących budżetu Miasta, dofinansowania zakupu samochodu do przewodu osób niepełnosprawnych i programu opieki na zwierzętami bezdomnymi. 


Sesja rozpocznie się o godz. 16.00, w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Turku za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019-2032.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur z siedzibą w Turku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2019 roku.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek.
15. Przedłożenie do wiadomości Rady sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Turku za rok 2018.
16. Przedłożenie do wiadomości Rady planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Turku na rok 2019.
17. Zapytania i interpelacje.
18. Wolne wnioski i komunikaty.
19. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej Turku.

Mariola Kadrzyńska-Siwek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl