English German Polish

IMG 8422

Burmistrz Romuald Antosik podpisał umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych dla mieszkańców Miasta, biorących udział w projekcie „Energia słoneczna dla domu”.

Projekt „Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek” uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 5.389.031,87 zł.

Do udziału w projekcie przystąpili właściciele 321 domów jednorodzinnych z Turku. W ich imieniu Gmina Miejska Turek wnioskowała o dofinansowanie do montażu 304 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 15kW, oraz 86 instalacji solarnych o mocy 3,658 kWt dla gospodarstwa domowego do 4 osób i o mocy 5,487 kWt dla gospodarstwa domowego powyżej. 4 osób. Mieszkańcy pokryją koszt 15% kosztów netto każdej instalacji oraz cały podatek VAT. Pozostała kwota inwestycji sfinansowana zostanie ze środków unijnych pozyskanych przez Miasto.

Pierwotnie projekt miał być zrealizowany do końca 2018 r. Niestety, wcześniej zakończyły się nabory na podobne konkursy w innych województwach, gdzie wszystkie znaczące firmy stanęły do przetargów i wykonywania zleceń na instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Stąd też na pierwszy przetarg ogłoszony przez Miasto Turek w lipcu 2018 r., nie wpłynęła żadna oferta. Miasto zostało skrytykowane przez niektórych dziennikarzy i mieszkańców za rzekomą nieumiejętność przeprowadzenia zamówienia publicznego.
W drugim przetargu, we wrześniu 2018 r., wpłynęła jedna oferta, jednak o ponad 2 miliony zł wyższa niż wartość całego projektu. To dla mieszkańców oznaczałoby dużo większe koszty montażu instalacji, niż wcześniej zakładano. Przetarg został unieważniony, a ze strony niektórych mediów lokalnych na Miasto wylała się fala krytyki. Na temat przetargu wypowiadały się osoby, nie znające prawa zamówień publicznych ani sytuacji w branży OZE. Władze Miasta nie ulegały ich naciskom. Między innymi dlatego, że przyjęcie tak wysokiej oferty cenowej groziło wycofaniem się mieszkańców z projektu.

Ponieważ z podobną sytuacją zetknęły się inne gminy z terenu Wielkopolski, który pozyskały dofinansowanie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji projektów do 30 września 2019 r. To rodziło szanse na znalezienie wykonawcy. Miasto unieważniło drugi przetarg i ogłosiło kolejny, z nowym, znacznie dłuższym terminem realizacji zadania. W międzyczasie zmieniła się sytuacja w branży OZE, na rynku pojawili się wykonawcy, który ukończyli kontrakty na 2018 r. i zainteresowali się nowymi przetargami.

Na trzeci przetarg ogłoszony przez Miasto Turek, zgłosiły się trzy zainteresowane firmy. Najniższą ofertę, na sumę 6.596,193,15 zł, złożyła firma Sanito Sp. z o.o. z Warszawy. Wykonawca zaproponował wykonanie inwestycji za kwotę ponad 245 tys. zł mniejszą, niż przyjęto we wniosku o dofinansowanie. Ponadto firma spełniła wszystkie wymagania związane z procedurą przetargu publicznego. W związku z tym burmistrz Romuald Antosik wraz z Piotrem Jacewiczem, wiceprezesem Zarządu Sanito Sp. z o.o., podpisali umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych w 321 domach w Turku, które mają być zamontowane do sierpnia 2019 r. i będą objęte 9-letnią gwarancją.

Wkrótce Urząd Miejski w Turku będzie kontaktować się z mieszkańcami – uczestnikami projektu, w sprawie podpisania umowy i wpłaty wkładu własnego.

IMG 8420

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl