English German Polish

Rada Miejska
W środę, 15 stycznia 2020 r., o godz. 16.00 odbędzie się XVII sesji Rady Miejskiej Turku, do udziału w której zapraszamy mieszkańców Miasta. Rada Miejska pracować będzie m.in. nad Kartą Mieszkańca oraz systemem gospodarki odpadami. 

Radni obradować będą w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku. Ci, którzy nie mogą przysłuchiwać się obradom, mogą je obejrzeć na żywo tutaj

Poniżej proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Turkowska Karta Mieszkańca”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty,
b) zmieniającej uchwałę nr VII/59/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/60/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji.
12. Zapytania i interpelacje.
13. Wolne wnioski i komunikaty.
14. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl