English German Polish

coronavirus

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Urząd Miejski w Turku, informuje o podjętych działaniach oraz przekazuje zalecenia dla mieszkańców w zakresie korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie.

•  W czwartek i piątek (12 i 13 marca), w szkołach podstawowych, przedszkolach i w żłobku prowadzone będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze, w szczególnych przypadkach, a od poniedziałku (16 marca) wszystkie wymienione instytucje będą zamknięte. Zajęcia w placówkach oświatowych zostały zawieszone do 27 marca 2020r.
Rodzice dzieci do 8 roku życia, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. W tym celu należy u swojego pracodawcy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15a. (do pobrania niżej).

  Od 12 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. działalność zawieszają wszystkie miejskie obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miasta Turku. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich zamknięte będą: pływalnia, siłownie, grota solna, hala sportowa, kino i inne obiekty miejskie, w których gromadzą się ludzie. Odwołane zostały zaplanowane imprezy.

  Zawieszone zostały formy aktywności dla osób starszych, tj. Klub Senior + i Klub Seniora Promyk. Pamiętajmy jednak, że osoby starsze wymagają w tym okresie szczególnej opieki i zainteresowania. Zwracajmy uwagę, np. w ramach pomocy sąsiedzkiej, na potrzeby seniorów, którzy nieraz mają trudności ze zrobieniem zakupów, zakupem leków czy opłaceniem rachunków.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z apelem do mieszkańców
  Zalecamy, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.:
     -poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej.
     -telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.miastoturek.pl
     -drogą mailową – na adres poczta@miastoturek.pl

  Zalecamy, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem. Od dnia 16 marca br. w kasie Urzędu Miejskiego w Turku zawieszona zostanie możliwość wpłat gotówkowych – kasa będzie nieczynna.
     -wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, podane w decyzjach lub przesłanych informacjach
     -wpłaty podatku od środków transportowych, opłatę skarbową oraz inne opłaty należne Gminie Miejskiej Turek można uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr: 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437
     -wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami za miesiąc marzec i kwiecień powinny zostać uregulowane do 25 kwietnia, można więc taką wpłatę odłożyć w czasie

  Deklaracje dot. odpadów można składać do 6 kwietnia 2020 roku. W związku z tym zaleca się odłożenie w czasie załatwienie tych spraw. Istnieje możliwość przesyłania powyższej deklaracji drogą elektroniczną w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji (.jpg). W obydwu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

  Apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie. Zachęcamy, aby osobiste wizyty w urzędzie, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na inny, bardziej dogodny moment, pomimo, że w magistracie wprowadzone zostały działania profilaktyczne, takie jak odkażanie klamek, drzwi, poręczy schodów, biurek i blatów do obsługi klientów.

  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.

  Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.


Poniżej do pobrania wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl