English German Polish

Projekt bez tytułu
Burmistrz Miasta Turek widząc dramatyczną sytuację wielu przedsiębiorców z Turku, związaną z epidemią na rynku i brakiem możliwości prowadzenia ich firm, zdecydował o wprowadzeniu pakietu pomocowego. Dotyczy on m.in. podatku od nieruchomości, czynszu na lokale użytkowe które są własnością Miasta oraz opłat za użytkowanie wieczyste i przekształceniowych.

Rynek handlu i usług przeżywa kryzys związany z obecną sytuacją. Stąd pomoc samorządu Miasta Turek dla prowadzących własną działalność na terenie Miasta. Pomoc, która powinna być uzupełnieniem rządowej tarczy antykryzysowej.

Pomoc Miasta Turek obejmie turkowskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii. Każda decyzja o udzieleniu pomocy będzie podejmowana indywidualnie, po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku.

Pomoc w zakresie podatku od nieruchomości

Miasto Turek proponuje przedsiębiorcom możliwośćodroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości, za okres od kwietnia do czerwca 2020 r.
Aby uzyskać ulgę konieczne jest złożenie wniosku, który powinien zawierać m.in. harmonogram płatności podatku. Okres wnioskowanej ulgi nie powinien przekraczać terminu do 30 września br.
Samorząd proponuje także odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej za okres od 1 kwietnia do 30 września br. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Turku, burmistrz Romuald Antosik przedstawi radnym stosowną uchwałę na ten temat.

Pomoc w zakresie najmu miejskich lokali użytkowych których właścicielem jest Gmina Miejska Turek

Przedsiębiorcy wynajmujący miejskie lokale użytkowe będą mieli możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności czynszu za okres od kwietnia do czerwca br.
Aby uzyskać tę ulgę konieczne jest złożenie wniosku. Okres wnioskowanej ulgi nie powinien przekraczać terminu do 30 września br. Wniosek powinien zawierać harmonogram płatności czynszu.

Wnioski o ulgi podatkowe i czynszowe

Przedsiębiorcy, którzy zechcą skorzystać z wymienionych form pomocy, powinni złożyć wniosek, w którym udokumentują spadek obrotów:
-o nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r., do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub;
-o nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r., do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Do wniosku należy załączyć:
-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
-wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku 2020 oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
-sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych – dotyczy tylko podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Co ważne, przedsiębiorcy składają wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wnioski powinny być złożone poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, ewentualnie w formie tradycyjnej, tj. pisemnie za pośrednictwem poczty.
Wszelkie pytania dotyczący wniosków o ulgi można przesyłać na adres: poczta@miastoturek.pl bądź uzyskać telefonicznie: w sprawach podatków pod numerem 63 289 61 97, w sprawach czynszów 63 289 61 33.

Pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste i przekształceniowych

Wielu przedsiębiorców jest płatnikami opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Terminy wnoszenia tych opłat zostały wydłużone do 30 czerwca 2020 r.

Samorząd liczy na pomoc rządu

Samorząd planuje jeszcze inne wsparcie dla przedsiębiorców, jednak to uzależnione jest od wsparcia rządowego dla Miasta. Jeszcze w marcu br. Burmistrz Romuald Antosik zwrócił się do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie pilnych działań, które pozwolą zapobiec kryzysowi gospodarczemu i finansowemu, jaki grozi naszemu Miastu.

Poniżej pismo skierowane do Premiera Morawieckiego.

Pismo do premiera-1
Pismo do premiera-2

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl