English German Polish

Bez tytułu

22 kwietnia 2020 roku, o godz. 8.00 w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku rozpoczęła się XXI sesja Rady Miejskiej Turku. W sesji uczestniczyło 20 radnych, którzy podjęli 12 uchwał. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne posiedzenie przebiegało inaczej niż zazwyczaj.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku – Mariola Kadrzyńska-Siwek powołując się na ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwołała sesję w trybie korespondencyjnym. Oznacza to, że podczas posiedzenia na sali obecna była tylko Przewodnicząca i Burmistrz Romuald Antosik. Posiedzenie odbyło się bez bezpośredniego udziału radnych, pracowników urzędu i miejskich jednostek. Wszyscy radni otrzymali karty do głosowania nad uchwałami i głosowali zdalnie.

Po otwarciu sesji i odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącą, Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu w okresie międzysesyjnym, szczególnie uwzględniając działania podjęte w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Burmistrza, Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach do godziny 13.00. Podczas przerwy karty do głosowania zostały odebrane od radnych i ustalono wyniki głosowania.

Radni podjęli uchwały dotyczące m.in.: przeznaczenia środków na zakup tomografu komputerowego i respiratora dla szpitala w Turku, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 roku, odstąpienia od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

Na zakończenie Przewodnicząca przedstawiła listę radnych, którzy złożyli interpelacje. Tradycyjnie wszystkie odpowiedzi sporządzone zostaną na piśmie, a następnie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XXI sesję Rady Miejskiej Turku.

Poniżej transmisja archiwalna z sesji:

https://bit.ly/3apJIJ7

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl