English German Polish

dym

Od 15 czerwca 2020 r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie wymiany pieca na niskoemisyjny. Celem programu jest z jednej strony pomoc finansowa dla mieszkańców inwestujących w ekologiczne ogrzewanie, z drugiej zaś poprawa stanu powietrza.

Miasto Turek dofinansuje mieszkańcom koszt inwestycji polegającej na wymianie istniejącego pieca na niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogrzewanie gazowe, olejowe i elektryczne, pompy ciepła, zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. O dotację mogą ubiegać się właściciele budynków lub lokali mieszkalnych, położonych na terenie Turku.

Miasto zrefunduje zmianę źródła ogrzewania na ekologiczne, w wysokości:
-4.000 zł w przypadku przyłączenia domu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
-3.000 zł dla pozostałych przedsięwzięć.

Wszystkie zasady udzielania dotacji określone zostały w Uchwale Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (do pobrania poniżej lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastoturek.pl zakładka Rada Miejska / Uchwały / 2020). Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że inwestycję można realizować po podpisaniu umowy dotacji.

Wnioski (do pobrania poniżej lub jako załącznik do wyżej wskazanej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej) można składać od 15 czerwca 2020 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Turku przy ul. Kaliskiej 59, lub pocztą tradycyjną na wskazany adres. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków w danym roku, jednak liczyć się będzie kolejność wpływu wniosków (przy czym za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Turku).
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca będzie wzywany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie mimo wezwania, wniosku w wyznaczonym terminie, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

pdfUchwała_ws._dofianansowania_wymiany_źródeł_ciepła.pdf

pdfUchwała_ws._dofianansowania_wymiany_źródeł_ciepła_zmieniona.pdf

pdfWniosek_o_udzielenie_dotacji_celowej_na_wymianę_niskosprawnych_kotłów_i_pieców.pdf

 

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl