English German Polish

Rada Miejska

W przyszłą środę, 27 maja 2020 r., o godz. 8.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej Turku, prowadzona w trybie korespondencyjnym. Przewodnicząca prowadzić będzie obrady z sali „Solidarności” w Urzędzie Miejskim, natomiast radni swoje głosy oddawać będą korespondencyjnie.

Podczas sesji Rada Miejska Turku będzie zajmowała się sprawami według zaproponowanego porządku obrad:
1. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
2. Przedłożenie do wiadomości Rady Miejskiej projektu karty inwentaryzacyjnej oraz spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów infrastruktury technicznej kompleksowego uzbrojenia terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku.
5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2020.

Obrady Rady Miejskiej Turku będą transmitowane i będą się odbywały bez udziału publiczności.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl