English German Polish

crayons 1445053 1280

Od 25 maja 2020 r. otwarte są dwa miejskie przedszkola i szkoły podstawowe. Pracownicy przedszkoli zostali przebadani na obecność koronawirusa.

Do wszystkich sześciu miejskich przedszkoli samorządowych uczęszcza 865 dzieci. W obecnej sytuacji rodzice 36 przedszkolaków zadeklarowali chęć powrotu na zajęcia. To oznacza, że zgodnie z reżimem sanitarnym otwarte zostały dwie placówki. Uruchomione zostały zajęcia opiekuńcze w formie dyżuru dla 20 dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 i dla 16 dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 7.

Miasto chcąc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo zwróciło się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku o przeprowadzenie bezpłatnych testów pracowników przedszkoli. Z uwagi na odmowę PSSE, Burmistrz zdecydował o przebadaniu pracowników ww. placówek. Testy przesiewowe na obecność koronawirusa zostały wykonane pracownikom przedszkoli, w których rozpoczęły się zajęcia. Wyniki nie wykazały obecności koronawirusa.

Zgodnie z decyzją rządu, uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 25 maja mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych. W Turku rodzice zgłosili 31 dzieci do udziału w takich zajęciach: 7 w Szkole Podstawowej nr 1, 13 w Szkole Podstawowej nr 4 i 11 w Szkole Podstawowej nr 5. Uczniowie klas I-III w grupach do 12 osób będą brali udział w zajęciach świetlicowych, w godzinach pracy świetlicy, a zainteresowani posiłkami będą mogli korzystać z obiadów ze szkolnej stołówki. Dzieci z klas ósmych mogą przychodzić na konsultacje przed egzaminem kończącym edukację w szkole podstawowej.

Od 1 czerwca br. planuje się również uruchomienie Żłobka Miejskiego w Turku. Na dzień dzisiejszy 15 rodziców zadeklarowało chęć oddania dzieci pod opiekę. Również w tym przypadku pracownicy placówki zostaną poddani badaniom na obecność koronawirusa.

Pracownicy żłobka i miejskich przedszkoli zostali zaopatrzeni przez Urząd Miejski w Turku - zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w środki ochrony osobistej tj. przyłbice, maseczki, rękawice i fartuchy ochronne. Pracownicy szkół również otrzymali środki ochrony osobistej przy współudziale Wojewody Wielkopolskiego, który dostarczył płyn do dezynfekcji i przyłbice.

foto:www.pixaby.com

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl