English German Polish

IMG 7730

27 maja 2020 roku, o godz. 8.00 w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku rozpoczęła się XXII sesja Rady Miejskiej Turku. W sesji uczestniczyło 21 radnych, którzy podjęli 6 uchwał. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne posiedzenie przebiegało inaczej niż zazwyczaj.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku Mariola Kadrzyńska-Siwek powołując się na ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwołała sesję w trybie korespondencyjnym. Oznacza to, że podczas posiedzenia na sali obecna była tylko Przewodnicząca i Burmistrz Romuald Antosik. Posiedzenie odbyło się bez bezpośredniego udziału radnych, pracowników urzędu i miejskich jednostek. Wszyscy radni otrzymali karty do głosowania nad uchwałami i głosowali zdalnie.

Po otwarciu sesji i odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącą, Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu w okresie międzysesyjnym, omawiając bieżące sprawy z działalności urzędu z uwzględnieniem działań podjętych w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Burmistrza, Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach do godziny 13.00. Podczas przerwy karty do głosowania zostały odebrane od radnych i ustalono wyniki głosowania.

Radni podjęli uchwały dotyczące:

- bieżących finansów miasta,

- wniesienia do PGKiM Sp. z o.o. wkładów niepieniężnych w postaci elementów infrastruktury technicznej Tureckiej Strefy Inwestycyjnej i kanalizacji deszczowej w części miejskich ulic,

- wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony,

- zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2020.

Na zakończenie Przewodnicząca przedstawiła listę radnych, którzy złożyli interpelacje. Tradycyjnie wszystkie odpowiedzi sporządzone zostaną na piśmie, a następnie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła XXII sesję Rady Miejskiej Turku.

Poniżej transmisja archiwalna z sesji:

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=tureksesja

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl