English German Polish

Rada Miejska

Na 29 grudnia 2020 r., godz. 9.00, zaplanowana została XXIX sesja Rady Miejskiej Turku, która ma odbyć się w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ul. Broniewskiego 5 (sala gimnastyczna).

Z uwagi na informację o zamiarze wprowadzenia kwarantanny narodowej w dniu 28 grudnia 2020 roku oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych z pandemią, tryb przeprowadzenia sesji może ulec zmianie. O wszelkich zmianach poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku www.bip.miastoturek.pl.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, których obecność na posiedzeniu nie jest konieczna, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2021:
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii i wniosków komisji, w tym Komisji Budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami,
g) głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.
12. Informacja o decyzjach planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.
13. Zapytania i interpelacje.
14. Wolne wnioski i komunikaty.
15. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej Turku.

Mariola Kadrzyńska-Siwek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl