English German Polish

kompostownik

W Turku trwają kontrole kompostowników przydomowych. Chodzi o weryfikację faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów ze składanymi przez mieszkańców deklaracjami dotyczącymi odpadów.

Kontrole prowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku. W celu weryfikacji ze stanem faktycznym złożonej w urzędzie deklaracji dotyczącej odpadów, właściciel nieruchomości powinien umożliwić upoważnionym urzędnikom wejście na teren posesji. W przeciwnym razie straci on prawo do ulgi w opłacie za odpady. W trakcie kontroli pracownicy urzędu wykonują dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.


Jeżeli właściciel nieruchomości korzysta z ulgi z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ale:
-nie posiada kompostownika przydomowego,
-posiada kompostownik, ale nie kompostuje w nim bioodpadów będących odpadami komunalnymi,
-lub uniemożliwia skontrolowanie sposobu kompostowania na swojej nieruchomości,
wówczas otrzyma decyzję o utracie prawa do zwolnieniu z części opłaty za gospodarowanie odpadamy komunalnymi. Decyzja ta obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono co najmniej jedną z wyżej wymienionych przesłanek.


Ponowne prawo do skorzystania ze zniżki w opłacie za odpady będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl