English German Polish

Projekt pn: "Wykonanie otworu poszukiwawczo–rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek" otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.
Celem projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych perspektywicznych poziomów wodonośnych jury dolnej oraz przeprowadzenie testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż.

Efekt rzeczowy:
Głębokość wykonanego odwiertu/otworu wiertniczego: 2 200 m (+/-10%)
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 05.11.2019 r.
Projektowane parametry otworu:
          -temperatura wody: 70 oC;
          -wydajność: 200m3/h;
          -mineralizacja: 120 g/dm3

Prace będą wykonywane zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.08.2017r., znak: DSR-I.7430.36.2017

Całkowity koszt projektu netto: 13 475 000,00zł, w tym:
          -koszty kwalifikowane: 13 475 000,00zł (dotacja z NFOŚiGW)

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl