English German Polish

jeremie2 warp
Turecka Izba Gospodarcza, przy współpracy z funduszem AGROREG, zachęca przedsiębiorców do korzystania z preferencyjnych pożyczek JEREMIE 2.

Podstawowe parametry Mikropożyczki:
-Maksymalna wartość pożyczki może wynieść 100.000,00 zł.
-Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.
-Oprocentowanie preferencyjne od 1,83 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) bez żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji.
-Wkład własny nie jest wymagany.
-Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.
-Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą).
-Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego.

Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej:
-Maksymalna wartość pożyczki może wynieść od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł.
-Maksymalny okres spłaty do 84 miesiące od dnia uruchomienia środków.
-Oprocentowanie preferencyjne od 1,83 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) bez żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji.
-Wkład własny nie jest wymagany.
-Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.
-Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą).
-Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego.

Oprocentowanie preferencyjne dotyczy:
-inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,
-inwestycji w Start-up’y,
-inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa,
-inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

Pełna obsługa klientów, tj. przyjmowanie wniosków, podpisywanie umowy, składanie zabezpieczenia, rozliczanie pożyczki itp. odbywa się w Biurze TIG, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze TIG ul. Kaliska 47, w godzinach 8.00-15.00 .

Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją załączoną do niniejszej wiadomości.
W razie wątpliwości i chęci pozyskania większej ilości szczegółów pozostaję do dyspozycji.

Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel własny pożyczkobiorcy in blanco oraz dodatkowo:
a) poręczenie wekslowe,
b) poręczenie wg prawa cywilnego, w tym poręczenie krajowych instytucji poręczeniowych,
c) hipoteka,
d) sądowy zastaw rejestrowy,
e) blokada środków na rachunku bankowym,
f) przelew wierzytelności,
g) gwarancja bankowa,
h) inne.
2. Wymienione w ust. 1 formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.
3. W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda Jego współmałżonka na zawarcie tej umowy.
4. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą.
5. Fundusz zastrzega sobie prawo oceny przedstawionych form zabezpieczenia i ustalenia ich realnej wartości oraz jej weryfikacji w trakcie trwania umowy pożyczki.
6. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.

Monika Kozłowska
Turecka Izba Gospodarcza

zipJEREMIE_2_pakiet_dokumentów.zip

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl