English German Polish

smieci

Komunikat dla przedsiębiorców składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

Mając na uwadze nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Miasta Turku informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c w/w ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W świetle w/w przepisu przedsiębiorcy, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Miejską Turek lub z niego wystąpić.

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przedsiębiorcy, o których mowa wyżej, którzy zamierzają wystąpić z systemu powinni złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku.

Brak złożenia pisemnego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie pozostaniem w zorganizowanym przez Gminę Miejską Turek systemie gospodarowania odpadami, natomiast złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 roku umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turku

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl