English German Polish

biznes
Przypomina się, że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r. na stronie - https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-12-dotyczacy-wydluzenia-terminu-zglaszaniado-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-spolek-ktore-zostaly-wpisane-dokrajowego-rejestru-sadowego-przed-13-pazdziernika-2019-r .

Wydłużenie terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r., które obowiązane są zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do zgłaszania informacji do CRBR o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane są:
• spółki jawne;
• spółki komandytowe;
• spółki komandytowo-akcyjne;
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623);
• od 1 marca 2021 r. proste spółki akcyjne.

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie przez system teleinformatyczny CRBR za pośrednictwem dedykowanej strony - https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Informacje dotyczące składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych znajdą Państwo na stronie:
• Ministerstwa Finansów - https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestrbeneficjentow-rzeczywistych

• portalu podatki.gov.pl - https:// www.podatki.gov.pl/crbr/

• portalu biznes.gov.pl - https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chcezalozyc-spolke-z-o-o/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-dla-osobkontrolujacych-spolki-handlowe#5

 

pdfinformacja_dla_podatnika.pdf

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl