English German Polish

odśnieżanie
Około 40 km bieżących ulic należących do miasta jest odśnieżanych po ustaniu opadu śniegu, w kolejności zgodnej z ich zaszeregowaniem w kategoriach. Natomiast sprzątanie chodników przyległych do posesji jest obowiązkiem właściciela bądź administratora danej nieruchomości. Za nieodśnieżanie chodników grożą kary.

Urząd Miejski w Turku otrzymuje zgłoszenia o nieodśnieżonych chodnikach, przylegających w większości do prywatnych nieruchomości. W związku z tym przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, administratorom i zarządcom nieruchomości, że ich obowiązkiem jest oczyścić ze śniegu, piasku bądź liści chodnik, który położony jest wzdłuż granicy posesji. Wyjątek stanowi chodnik, którego od granicy nieruchomości rozdziela np. pas zieleni. Wówczas obowiązek sprzątnięcia spoczywa na mieście. Tak stanowi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Jeśli ktoś nie wywiązuje się z tego obowiązku, to musi liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń, za nieodśnieżenie chodnika grozi kara nawet 1500 złotych lub kara nagany. Właściciel nieruchomości musi pamiętać także o odśnieżeniu dachu, w tym usuwaniu zwisających sopli.


Chodniki to jedno, ale właściciel bądź zarządca nieruchomości musi też usuwać sople i nawisy śnieżne zwisające z dachu, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu przechodniów. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na odpowiedzialność.


Jeżeli osoby zobowiązanie do sprzątania chodników, będą się od tego uchylały, Burmistrz może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na nie grzywnę lub zlecić posprzątanie dowolnej firmie, a kosztami obarczyć uchylającego się właściciela, współwłaściciela, zarządcę, użytkownika wieczystego bądź administratora nieruchomości.

 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Turku cały czas działa zimowy telefon interwencyjny. Mieszkańcy dzwoniąc bądź pisząc SMS mogą zgłaszać miejsca w naszym mieście, gdzie są niebezpiecznie śliskie ulice i chodniki. Takie sytuacje można zgłaszać codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00, na numer telefonu komórkowego 577 304 404. W pozostałych godzinach interwencje można zgłaszać wysyłając SMSa.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl