English German Polish

Azkid plakat 1

Centrum Rozwiązań Biznesowych zachęca poszukujących pracy mieszkańców Turku do uczestnictwa w projekcie, którego głównym celem jest do 31 sierpnia 2021 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (w tym 37 kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

W projekcie mają wziąć udział szczególnie:
-kobiety
-osoby powyżej 50 roku życia
-osoby długotrwale bezrobotne
-osoby z niepełnosprawnościami
-osoby zamieszkujące miasta średnie
-osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD(72 osoby, 3 godziny/osoba) – usługa ma na celu identyfikacje potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie IPD dla 72 osób.
2. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników weźmie udział w niżej wymienionym wsparciu podzielonym na moduły (16 godzin/1 grupa, średnio 12 osób/grupa, 72 osoby/5 grup):
-Zawodowe kompetencje interpersonalne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praca nad świadomym i samodzielnym podejmowaniem decyzji przez UP;
-Rynek pracy i warsztaty edukacyjne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: metody poszukiwania pracy, wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
-Warsztat autoprezentacji - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna itp.
3. Szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne (średnio 120 godzin/grupę, średnio 12 osób/grupa, 60 osób/5 grup) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w rynku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4godziny/osoba, 60 osób) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.
5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba, 38 osób) – każdy z 38 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
-stypendium szkoleniowe (6,78 /h brutto)1
-stypendium stażowe (1 017,00 zł brutto/ miesiąc)1
-zwrot kosztów dojazdu na część zajęć
-wyżywienie podczas zajęć
-bezpłatne formy wsparcia (indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
-profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
-materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
-zaświadczenie o ukończeniu staży
-pokrycie kosztów egzaminów
-pokrycie kosztów badań lekarskich

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2021 r.

Informacji udziela Rafał Popławski - specjalista ds. projektów w Centrum Rozwiązań Biznesowych tel. 733 300 539, e-mail: r.poplawski@crb.lublin.pl

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl