English German Polish

walcz o mandaty do dziecicego sejmu 10 20170410 1959468857

Kolejny raz uczniowie Gimnazjum nr 1 przystąpili do rywalizacji o mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem wiodącym tegorocznej, XXIII sesji, jest „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.

Pierwszy zespół stworzyły Martyna Nawrocka i Weronika Janiak. Dziewczęta jako osobę, którą warto upamiętnić w przestrzeni publicznej, wybrały urodzonego w Turku Rocha Rupniewskiego (1804-1877). To bohater powstania listopadowego, uczestnik „nocy belwederskiej”, odznaczony Orderem Virtuti Militari, współzałożyciel Towarzystwa Demokratycznego Polskiego we Francji i Gromad Ludu Polskiego w Wielkiej Brytanii, poeta skazany przez cara Mikołaja I na banicję, do końca życia tęskniący za ojczyzną.

Drugi zespół w składzie: Piotr Kubiak i Michał Mądrachowski uznał, że należy upublicznić postać księdza Michała Orzechowskiego (1832-1912) –turkowskiego proboszcza w latach 1881-1912, inicjatora budowy kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, założyciela Towarzystwa Wspomagania Biednych, członka Straży Ogniowej, Rady Dobroczynności Publicznej, społecznika, dobroczyńcy. O roli i autorytecie, jakim cieszył się wśród turkowian, świadczy fakt, że w jego pogrzebie, który odbył się 2 stycznia 1913r., udział wzięło blisko 10 tys. osób z wszystkich grup społecznych i wyznań.

Obie grupy projektowe zgromadziły materiały o życiu i działalności swoich bohaterów. W Urzędzie Miejskim, w Wydziale Inżynierii Miejskiej gimnazjaliści wybrali miejsca na planie przestrzennym Turku, którym brakuje nazw. Zespół dziewczynek postanowił nadać nazwę Rocha Rupniewskiego parkowemu skwerowi między ulicą Browarną (niegdyś Małgorzaty Fornalskiej – znanej komunistycznej działaczki) a blokami znajdującymi się tuż przy niej, natomiast chłopcy uznali, że najstosowniej będzie, gdy zmieni się nazwę ronda „klocków lego”. Dla swoich pomysłów uczniowie uzyskali aprobatę księży proboszczów: Marka Kasika i Mirosława Frankowskiego oraz radnych Rady Miejskiej: Elżbiety Niespodziańskiej i Radosława Idzikowskiego. Wsparcia młodzieży w realizacji projektu udzielili także dyrektor Muzeum Miasta Turku - Bartosz Stachowiak i pracownica Biblioteki Miejskiej z działu regionaliów i bibliografii - Małgorzata Pawłowska.

Aby zdobyć informację, jaki jest stan wiedzy turkowskiego społeczeństwa na temat księdza M. Orzechowskiego i R. Rupniewskiego, gimnazjaliści przeprowadzili szerokie badania ankietowe wśród grona pedagogicznego i kolegów ze swojej szkoły, własnych rodzin, przechodniów. Po przeanalizowaniu wyników ankiet okazało się, że postacie te są mało znane i dlatego grupy projektowe postanowiły „ożywić” je w świadomości mieszkańców miasta, organizując prelekcje z prezentacjami multimedialnymi w szkole i muzeum, rozdając ulotki biograficzne bohaterów projektu. Nie było to łatwe zadanie, ale ciekawe.

Wyniki kwalifikacji do SDIM gimnazjaliści poznają 27 kwietnia. Oba zespoły z opiekunką – Beatą Grzelką, dziękują wszystkim, którzy poświęcili im swój cenny czas, udzielili wsparcia merytorycznego i technicznego.


Kalendarz Wydarzeń

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl