English German Polish

pokonuj siebie 1 20180108 1628330873

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zrealizował projekt p.t. „Żyj świadomie, bez przemocy” ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowany do mieszkańców miasta Turku.

Celem projektu była realizacja zadań zgodnych z Priorytetem IV - Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. W swoim założeniu projekt miał na celu zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych o walorach terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii.
Działania zrealizowane w projekcie to :
happening promujący działania w projekcie p.n. „Żyj świadomie, bez przemocy”, który odbył się we wrześniu 2017r. na miejskiej Starówce, przy udziale młodzieży szkolnej.
warsztaty copoeira - Copoeira jest połączeniem sztuki walki, gry i muzyki i jest alternatywą dla zachowań agresywnych - uczy systematyczności, samodyscypliny. Warsztaty prowadzone były przez trenera copoeira – Piotra Glapę i odbywały się dwa razy w miesiącu na Sali OSIR w Turku ul. Sportowa 9a (kryty basen).
warsztaty umiejętności życiowych, warsztaty interpersonalne ukierunkowane na zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Odbyły się 3 spotkania warsztatowe, które prowadziły: psycholog - Lidia Rzetecka oraz pedagog – Wioletta Kurzawa. Warsztaty odbyły się w: SP 1 B, SP 5 B , SP 4 na przełomie września i października 2017r.
punkt konsultacyjny – „Weekend ze specjalistą” a w nim pomoc psychologa, prawnika, specjalisty ds. przemocy i pracownika socjalnego, punkt konsultacyjny dla osób uczestniczących w projekcie prowadzony przez psychologa – Lidię Rzetecką, prawnika - Macieja Rosiaka, specjalistę ds. przemocy – Elżbietę Piąstka, pracownika socjalnego – Małgorzatę Sztrymer. Punkt konsultacyjny działał w soboty, od lipca do grudnia 2017r.
gra uliczna, interaktywna gra „outdoor” - innowacyjna forma spędzania czasu wykorzystująca elementy integracji i zabawy. Bazą dla uczestników była siedziba Muzeum Miasta Turku a przeprowadziła ją pani Aleksandra Czekała. Gra odbyła się dla 2 grup po 10 osób ze szkół SP1 B i SP5 B w październiku 2017r.
wakacje na osiedlu, w ramach tego działania odbyły się imprezy rekreacyjne rozpoczynające wakacje (czerwiec/lipiec) przy współpracy Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych MOPS w Turku oraz kończące wakacje – 1 września z Samorządami Osiedlowym nr 3 i 7 i) na Oś. Wyzwolenia. Na happeningu zaprezentowała się grupa z warsztatów copoeira a także odbyły się rozgrywki i zabawy rekreacyjne dostępne dla dzieci.
promocja wolontariatu, spotkania promujące wolontariat miały na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu poprzez zmianę postaw i budowanie postaw prospołecznych. Spotkania odbyły się z panią Beatą Pacławską koordynatorem Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz wolontariuszami. Spotkania odbyły się w październiku 2017r. w SP 1 B, w SP 4, w SP 5 B.
wyjazd integracyjny wieńczącym udział w projekcie p.n. „Pokonuje siebie” dla aktywnych uczestników projektu, uwieńczeniem pracy w ramach projektu był wspólny wyjazd dzieci i młodzieży, podsumowujący działania zaplanowane w projekcie z elementami rozrywki. Dzieci i młodzież były w Multikinie Helios w Kaliszu, gdzie obejrzeli film pod tytułem TARAPATY. Oprócz tego mieli możliwość spróbowania wspinaczki w Centrum Wspinaczkowym Blokoblisko oraz zabawy na Kręgielni na terenie Aqaparku. Wyjazd został zorganizowany dla 40 osobowej grupy na początku grudnia 2017r.

Zespół projektowy dziękuje uczestnikom projektu oraz instytucjom współpracującym w ramach realizacji projektu za zaangażowanie, udział i dobrą wolę.

pokonuj siebie 2 20180108 1604560129

pokonuj siebie 3 20180108 1727577359

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl