English German Polish

dyplom zbiórka baterii 001

Nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów, organizowanego przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. W ramach Programu, przedszkolaki wspólnie z nauczycielami i rodzicami, zbierały zużyte baterie do specjalnych pojemników. Dzięki przeprowadzonej zbiórce nasze przedszkole zajęło 4 miejsce w kategorii „C”, co upoważnia do zakupu w postaci : pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, sprzętu sportowego, książek lub zabawek na kwotę 200 zł.
Serdecznie dziękujemy całej społeczności przedszkolnej za udział w tegorocznym konkursie i ogromne zaangażowanie. Zebraliśmy 97 kg zużytych baterii. W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Substancje te mogą wydostać się na zewnątrz z baterii wyrzuconych do śmietnika lub porzuconych ma łonie przyrody i zanieczyścić środowisko przenikając z deszczem do gleby i wód gruntowych, tym samym stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Te niebezpieczne odpady zostaną poddane profesjonalnemu procesowi unieszkodliwienia.

dyplom zbiórka baterii 001

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl