English German Polish

Burmistrz Miasta Turku serdecznie zaprasza wszystkie rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie miasta Turku (także rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka), składające się z rodziców/opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia (lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje), zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica do składania wniosków o otrzymanie "Turkowskiej Karty Dużej Rodziny".

Program ten powstał z myślą o rodzinach wielodzietnych mieszkających w naszym mieście i przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/308/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Turkowska Karta Dużej Rodziny".

Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji na usługi i produkty zaoferowane przez jednostki organizacyjne miasta Turku, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Turku.

Wniosek o wydanie Karty mogą składać rodziny wielodzietne niezależnie od:
- wysokości dochodu,
- nie jest istotne czy dziecko wychowuje jeden czy dwoje rodziców,
- każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę,
- nie ma obowiązku bycia z całą rodziną, aby móc skorzystać z karty.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i korzystania z "Turkowskiej Karty Dużej Rodziny" dostępne są na stronie internetowej miasta www.miastoturek.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, pokój nr 112 i 120.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl