Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczeło się składanie wnisków o przydział lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanych przez Miasto blokach na Os. Wyzwolenia 39 i 40 w Turku.

 

 

POBIERZ WNIOSEK:

pdfWniosek o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 1 stycznia 2024 r. .pdf

pdfZałącznik nr 1 - Deklaracja o wysokości dochodów.pdf

pdfZałącznik nr 2 - Zaświadczenie o zarobkach wyplaconych w ostatnich trzech miesiącach.pdf

pdfZałącznik nr 3 -  Oświadczenie ostanie majątkowym.pdf

pdfZałącznik nr 4 - Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samiej lub pobliskiej miejscowości.pdf

pdfZałącznik nr 5 - Oświadczenie dot. art 24 fa ustawy o samorządzie gminnym.pdf

 

Wniosek wraz z załącznikami można składać:

- osobiście w siedzibie tut. Urzędu (w Biurze Obsługi Klienta ul. Kaliska 59),

- listownie na adres: Urząd Miejski w Turku ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w zamkniętej kopercie, z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem "Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 1 stycznia 2024 r.",

- za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki ePUAP Gminy Miejskiej Turek: /130cd1mfgj/SkrytkaESP).

 

Termin przyjmowania wnisków: od 20 maja 2024 r. do 1 lipca 2024 r. O dacie złożenia wniosku decyduje dzień i godzina wpływu do urzędu. Ostateczny termin złożenia wniosku to 1 lipca 2024 r. godz. 15.15.

 

Szczegółowe informacje w można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu, ul. Szkolna 4, pokój nr 14 i 15 lub pod numerem telefonu (63) 289 61 31/32/34 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:15-15:15.

Pozostałe aktualności

Ósmoklasiści pożegnali swoje szkoły

Ze swoją szkołą pożegnało się dzisiaj 155 absolwentów trzech miejskich szkół podstawowych.

Więcej…

Zakończyli naukę, rozpoczęli wakacje

Ponad 2 tysiące uczniów trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Turek, zakończyło dzisiaj rok szkolny 2023/2024.

Więcej…

Wakacje w Turku – program na lipiec 2024

Warsztaty, gry, zabawy, zawody i wiele innych atrakcji przygotowanych zostało dla młodych mieszkańców Turku na okres wakacji letnich. Na zajęcia zapraszają miejskie jednostki organizacyjne oraz kluby sportowe.

Więcej…