English German Polish

garbage can 1111448 1920

Od 1 kwietnia 2021 roku w Turku obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna od ilość zużytej wody.

W związku z tym właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, na podstawie której zostanie naliczona miesięczna opłata. Deklarację można w wersji elektronicznej pobrać ze strony internetowej www.bip.miastoturek.pl lub w wersji papierowej w holu Urzędu Miejskiego w Turku przy ulicy Kaliskiej 59. Od 14 do 27 kwietnia deklaracje będą dostarczane bezpośrednio do mieszkańców za pośrednictwen Poczty Polskiej. Deklaracje zobowiązani są złożyć wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych.

Do deklaracji należy dołączyć informację o średnim zużyciu wody, otrzymaną z PGKiM lub kserokopię faktur za zużycie wody z nieruchomości z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie deklaracji (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia), bądź informację od dostawcy wody o jej zużyciu z danej nieruchomości we wskazanym okresie. W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez okres całego ostatniego roku kalendarzowego, do deklaracji należy złożyć kserokopię faktur za zużycie wody z nieruchomości za cały okres, w którym nieruchomość była zamieszkała, nie krótszy jednak niż 3 miesiące lub informację od dostawcy wody o zużyciu wody z danej nieruchomości we wskazanym okresie.

Od całego zużycia wody można odjąć wskazanie podlicznika dotyczące:

a) wody bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do wyliczenia np. wody z licznika ogrodowego,

b) wody zużytej poza częścią zamieszkałą nieruchomości,

c) wycieku wody spowodowanego np. awarią.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty. Wysokość zwolnienia wynosi 0,50 zł za 1 m3 zużytej wody.

Instrukcja wypełniania deklaracji znajduje się tutaj: Jak_wypełnić_deklarację_o_wysokości_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami.pdf

Deklarację należy składać od 1 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r.:

- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku,

- przesyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59,

- przez ePUAP. W przypadku elektronicznego przesłania deklaracji należy ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 63 289 61 76/79.

Kalendarz Wydarzeń

Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl